888 828-8646

ray@concretecutting.miami

Totally destroyed the teeth on my bit

via Concrete Cutting Miami