888 828-8646

ray@concretecutting.miami

At the Yard on a Wednesday morning

tumblr inline pkzjfr2Uk21tyct3r 540

via Concrete Cutting Miami