888 828-8646

ray@concretecutting.miami

Cutting the elevator shaft wall in Downtown Miami

tumblr inline pk1c73ZaGf1tyct3r 540

via Concrete Cutting Miami